Privacywetgeving en solliciteren

De nieuwe privacywet die 25 mei 2018 is ingegaan vraagt o.a. om nieuwe manieren voor het verzamelen en bewaren van gegevens van sollicitanten. Hoeveel veranderingen er in een bedrijf moeten worden doorgevoerd om te voldoen aan de nieuwe wet, hangt af van de manier van werken en de systemen die hiervoor worden gebruikt. Zo moet je ervoor zorgen dat wanneer je systemen gebruikt voor het recruitmentproces, de leveranciers hiervan dezelfde regels hanteren als jouw bedrijf. Sluit hiervoor een overeenkomst met hen af en controleer dit regelmatig. Daarnaast moet er in een privacy statement aan de sollicitant worden weergegeven hoe er met zijn of haar data wordt omgegaan. Vermeld welke data er wordt verzameld en waar deze wordt bewaard, en plaats dit op de website of communiceer het in een e-mail. Zorg er ook voor dat opgeslagen informatie makkelijk terug te vinden is. Een sollicitant heeft namelijk het recht om de data in te zien en te laten verwijderen. Dit betreft niet alleen persoonsgegevens, maar ook aantekeningen van een gesprek of informatie verkregen via sociale media.

Normen

Enkele normen zijn waar je je aan moet houden zijn:
  • Gegevens van de sollicitant, zoals een CV en een sollicitatiebrief, moeten binnen een maand na afwijzing worden verwijderd, tenzij er iets anders met de sollicitant is afgesproken. Mocht dat het geval zijn moet de sollicitant na een jaar nogmaals worden benaderd voor het verlengen van de toestemming.
  • Een werkgever gebruikt alleen informatie die relevant is voor de functie en mag geen gegevens omtrent etniciteit, geloof, gezondheid, politieke opvatting of seksuele geaardheid bewaren.
  • Wanneer de werkgever via internet of sociale media relevante informatie over de sollicitant heeft verkregen, moet dit worden besproken met de sollicitant en de bron worden vermeld. Wil je een referentie opvragen bij vorige werkgevers van de sollicitant? Dan moet de sollicitant hiervoor uiteraard toestemming geven.
  • Als werkgever mag je de keuze geven om per video of brief te solliciteren, maar een sollicitant mag een videosollicitatie weigeren. In een video kunnen namelijk bijzondere persoonsgegevens zoals etniciteit, gezondheid en godsdienst worden verwerkt!

In het kort

Het ‘even checken’ van een sollicitant op social media of in Google gaat niet meer. Wanneer je dit als werkgever wilt doen, moet je het van tevoren melden in de vacaturetekst of een e-mail. Ook wanneer de sollicitant toestemming lijkt te geven door bijvoorbeeld de werkgever als vriend op Facebook te accepteren, mag je als werknemer het profiel nog niet zomaar checken, omdat de sollicitant eigenlijk in een afhankelijke positie staat in de arbeidsrelatie ten opzichte van de werkgever. Je kunt als werkgever dus niet meer zomaar de CV’s van sollicitanten bewaren. Uiteindelijk dient de nieuwe privacywet voor de versterking en uitbreiding van het privacyrecht van elk individu. Dit zorgt voor meer verantwoordelijkheden voor bedrijven, maar ook voor een optimalisatie van het sollicitatieproces. Wees voorzichtig met het doorsturen van e-mails omtrent sollicitaties en zorg dat alle data goed beveiligd is, dan kom je al een heel eind.

Geef een reactie

🍪 Yum, wij hebben een speciaal recept voor onze cookies!